Колективний член Асоціації

Раді Всеукраїнської громадської організації

«Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників»

(назва підприємства, установи, організації)

(посада керівника (представника) підприємства, установи, організації)

(адреса та місце знаходження підприємства, установи, організації)

(ідентифікаційний код підприємства, установи, організації)

Контактний телефон: _______________________________

 

 

 

 ЗАЯВА

Я, П.І.Б _______________________, являюся керівником (представником), (назва підприємства, установи, організації)_____________________________________________прошу прийняти мене в колективні члени Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

З положеннями Статуту Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» я ознайомлений(а), права та обов’язки члена громадської організації мені відомі та зрозумілі.

Я зобов’язуюся виконувати положення Статуту та інші внутрішні документи, рішення Загальних зборів Асоціації, Ради і інших органів управління та контролю Асоціації, нести відповідальність у відповідності до діючого законодавства України, Статуту Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

Своєчасну сплату основних та додаткових внесків в розмірі, визначеному Радою Асоціації, гарантую.

 

„____” _______________ 2016 р. _____________/_____________________/

(підпис) (П.І.Б.)